Liên hệ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Anh

Địa chỉ: 200 Phú Lợi, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 079 3613636 - 3823969 - 3624444 * Fax: 079 3612626

Email: ducanhco@hcm.vnn.vn

Gửi email
* thông tin bắt buộc
* Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại :
* Email :
* Nội dung :
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng k.doanh
Quảng cáo